Klinkende Kosmos

Klinkende Kosmos legt de verbinding tussen poëzie en muziek. Op uiteenlopende manieren brengen zij beide kunstuitingen nader tot elkaar, balancerend op de verschillende raakvlakken tussen de twee.

Er zijn composities gemaakt, volledig gebaseerd op de gedichten. Daarnaast zijn er volledige scripts geschreven voor korte afwisselingen tussen tekst en muziek. Ook de vrije improvisatie wordt niet geschuwd.