Art inclusive

Co producties voor nu gestopt

Het Corona virus houdt ons allemaal bezig. Ook wij zien ons genoodzaakt om beslissingen te nemen hierin. Zeker gezien de kwetsbare doelgroep voor wie en met wie wij werken stoppen we voorlopig met de groepsbijeenkomsten van de co-producties.

Pas als alles weer helemaal veilig is voor iedereen gaan we weer aan de slag.

We hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft de komende tijd.